Hvor stor skal en chihuahua være ifølge racestandarden

Select one option.