Hvor høj skal en norrbottenspids være ifølge racestandarden

Select one option.